Das Portal www.gamers.de ist ein Produkt der Jink GmbH
© 2006-2015

Gesellschaftsangaben:
Jink GmbH
http://www.jink.de
Gratianstr. 11-15
D-54294 Trier
Tel.: +49 (651) / 966 508 0
Fax: +49 (651) / 966 508 20

Geschäftsführer / Vertretungsberechtigter:
Jean-Yves Christophe

Wolfgang Becker
Portalleitung Redaktion Gamers.de
Tel.: +49 (651) / 966 508 25
Fax: +49 (651) / 966 508 20

Thorsten Schmitt
Senior Account Manager
Tel.: +49 (651) / 966 508 24
Fax: +49 (651) / 966 508 20

Weitere Beiträge